Ενημερώσεις

Συνέντευξη Karim Burgi 17 Φερουαρίου

Ο Karim Burgi για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, σε ένα 3 DAYS master class από τον Kehrologos Workshops.

Σε μία μίνι συνέντευξη.

Karim Burgi Being in Greece.

Karim Burgi favourite ingedient

Friendship with

what made you want to become chef?

Where do you prefer to work?

who is your favorite chef?